xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศช่วงเย็นพบเกินค่ามาตรฐาน 7 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ปริมาณ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง และ อุบลราชธานี สำหรับภาคอื่นๆ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์