xs
xsm
sm
md
lg

คพ.คาดค่าฝุ่นภาคเหนือตอนบน 1-3 เม.ย. มีแนวโน้มสูงขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยแบบจำลอง WRF-chem ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ 09.00 น. ระหว่างวันที่ 1 - 3 เม.ย. 2564 ดังนี้

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน"สถานการณ์ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. มีแนวโน้มสถานการณ์สูงขึ้น" โดยมีบางพื้นที่ที่อาจเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจาก ความเร็วลม เพดานการลอยตัวอากาศ และ พลังงานในการยกตัวมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างนิ่ง/สงบ มีแนวโน้มก่อตัวในช่วงเวลาดังกล่าว

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง"สถานการณ์ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. มีแนวโน้มบรรเทาลงในบางพื้นที่" เนื่องจากความเร็วลม เพดานการลอยตัวอากาศ และพลังงานในการยกตัวมีแนวโน้มที่ดีขึ้น