xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.เกือบ 100% เชื่อใช้ชีวิต"พอเพียง"ตามแนวพระราชดำริ ร.9 คือทางรอดพ้นวิกฤต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "ต้องรอด" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,109 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20-26 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 99.6 ระบุ การใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือทางรอดของทุกคนในชาติให้พ้นวิกฤต

ร้อยละ 93.0 ระบุ ได้รับประโยชน์สุขค่อนข้างมากถึงมากที่สุด จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน สถานีเกษตรหลวง และพัฒนาชายฝั่งทะเลต่าง ๆ ขณะที่ร้อยละ 2.9 ระบุ ปานกลาง และร้อยละ 4.1 ระบุ ค่อนข้างน้อยถึงไม่ได้รับเลย

นอกจากนี้ ร้อยละ 93.5 ต้องการค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป น้อมนำแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ร้อยละ 89.3 มั่นใจค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดว่า จะรอด ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปได้ ส่วน ร้อยละ 8.2 มั่นใจปานกลาง และร้อยละ 2.5 มั่นใจค่อนข้างน้อย ถึง ไม่มั่นใจเลย