xs
xsm
sm
md
lg

'ม.33 เรารักกัน' วันแรก เงินสะพัด 11,441 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงโครงการ ม.33 เรารักกัน หลังโอนเงินงวดแรก 1,000 บาท ว่า มีผู้กดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,720,967 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของผู้ได้รับสิทธิ มีเงินเข้าสู่ระบบและเกิดประโยชน์แก่แรงงาน 5,720,967,000 บาท มีการซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 11,441 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นวันแรกในการโอนเงิน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ ภาพรวมยังไม่พบปัญหาใดๆ ส่วนงวดถัดไปจะโอนตามลำดับ คือ งวดที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม งวดที่ 3 วันที่ 5 เมษายน และงวดที่ 4 วันที่ 12 เมษายน จนครบ 4,000 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถใช้เงินซื้อสินค้าและบริการจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากตรวจสอบแล้วไม่มีสิทธิ จะต้องรีบทบทวนสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม 2564 กลุ่มแรก ผู้ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน กับชื่อ นามสกุลผิด ให้ทบทวนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com กลุ่มที่ 2 ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนแล้วแต่ระบบแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 ต้องไปทบทวนสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า โครงการ ม.33 เรารักกัน วงเงิน 4,000 บาท ดูเหมือนไม่มาก แต่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานได้ในการใช้จ่ายสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการ รวมถึงช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย หาบเร่ แผงลอยได้ด้วย ก็จะเกิดเงินหมุนเวียนในหลายรอบและส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวตามมา