xs
xsm
sm
md
lg

'ศรีสุวรรณ'เตรียมยื่น ป.ป.ช.จันทร์นี้ เอาผิด ส.ส.-ส.ว.ร่วมโหวต รธน.วาระ 3

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุว่า ผมเตือนพวกท่านแล้ว จันทร์ที่ 22 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. ได้เวลายื่น ป.ป.ช.

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 235 หมวดอำนาจของ ป.ป.ช. กำหนดไว้ว่า

(1) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา 226 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจรณาพิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม

ในกรณีที่ศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ หรือกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฎิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้

เมื่อ 206 ส.ส.และ 2 ส.ว. กล้าที่จะโหวตเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในวาระ 3 ทั้งๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าต้องทำประชามติเสียก่อน เพราะประชาชนมีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ

เมื่อกล้าฝ่าฝืนคำวินิจฉัย ก็ต้องกล้ารับผลแห่งการกระทำของตน