xs
xsm
sm
md
lg

พิษโควิด-19 ฉุดยอดจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจปี 63 ลดลง 13%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2563 มีผู้จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ทั้งสิ้น 100,461 คำขอ มูลค่ารวม 1,487,186 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 36,380 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 36.21 มีมูลค่าลดลง 221,055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 โดยจำนวนคำขอและมูลค่ารวมที่ลดลงของปี 2563 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้ให้หลักประกัน และผู้รับหลักประกันต่างมีความระมัดระวังในการขอและปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าปี 2564 หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุเลาลง การนำทรัพย์สินประเภทต่างๆ มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและกลับสู่ภาวะปกติ