xs
xsm
sm
md
lg

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระกุศล "สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ต้อนรับปีฉลู ๒๕๖๔ ในโครงการ "ปีใหม่..ให้ชีวิตใหม่ รจภ.ร่วมต่อลมหายใจ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ" เพื่อถวายเป็นพระกุศล ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ขอเชิญร่วมบริจาค ผ่านบัญชีธนาคาร ทหารไทย ชื่อบัญชี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมต่อลมหายใจ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เลขบัญชี ๒๓๖-๒-๑๗๐๔๒-๑ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยท่านสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา หรือ ไถ่ชีวิตโค ในราคาตัวละ ๒๘,๐๐๐ บาท ไถ่กระบือ ในราคาตัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมด จะนำเข้าร่วมโครงการ “ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรยากจนให้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง

สำหรับท่านที่บริจาค ๓๐๐ บาทขึ้นไป นำหลักฐานการบริจาคไปรับกระเป๋าผ้าที่ระลึกได้ที่ งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายโครงการตามพระดำริ อาคารบริหาร ๒ (CAT) โซน B ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๖๓๕