xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.อยากได้ผู้ว่าฯ กทม.อิสระ มากกว่าสังกัดพรรคฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 1 พบว่า ร้อยละ 66.00 ระบุ ผู้ว่าฯ กทม. อิสระ รองลงมา ร้อยละ 17.11 ระบุ ผู้ว่าฯ กทม.ที่สังกัดพรรคการเมือง ร้อยละ 14.30 ระบุ อย่างไรก็ได้ และร้อยละ 2.59 ระบุ ผู้ว่าฯ กทม. ที่สังกัดกลุ่มการเมือง

ส่วนปัญหาที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ เร่งแก้ไขมากที่สุดนั้น พบว่า ร้อยละ 66.01 คือปัญหาการจราจร ร้อยละ 35.29 ปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง ร้อยละ 33.84 ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง น้ำเสีย ร้อยละ 31.18 ปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 24.18 ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม มิจฉาชีพ ร้อยละ 20.15 ปัญหาเรื่องขยะและ ความสะอาด ร้อยละ 20.00 ปัญหาถนน/ทางเท้า ชำรุด ร้อยละ 9.20 ปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้อยละ 8.67 ปัญหาการศึกษา ร้อยละ 8.14 ปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข ร้อยละ 5.63 ปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน และร้อยละ 0.46 ปัญหาไฟริมทางไม่เพียงพอ และปัญหาคนเร่ร่อน