xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.เผยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เริ่ม 1 พ.ค.-31 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในปีงบประมาร 2564 สปสช. เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 4 ล้านโด๊ส ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.โรคอ้วน โดย สปสช. ได้เปิดให้จองสิทธิไปแล้วนั้น
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและมีอาการเบื้องต้นคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังนั้น สปสช. จึงได้จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมอีก 2.4 ล้านโด๊ส รวมเป็น 6.4 ล้านโด๊ส  พร้อมทั้งขยายเวลาจองสิทธิออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ผ่าน 4 ช่องทาง คือ 1. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (ทั่วประเทศ) 2. หน่วยบริการประจำหรือ รพ.ในระบบบัตรทอง ทั่วประเทศ และ 3. Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในกทม.) ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ช่องทางที่ 4 จองผ่าน Health Wallet บนแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” 
 
ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ตลอดทั้งปี ไม่จำกัดเฉพาะช่วงการรณรงค์เท่านั้น