xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ดีเดย์ 1 มี.ค.ลงเข็มฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ โดยในเวลา 10.00น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 7 จุดบริการ ภายในบริเวณโถงชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

โดยในส่วนของผู้บริหารที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน อาทิ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน  นอกจากนี้ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีก 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในแก่บุคลากรทางแพทย์ด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากรัฐบาลในระยะแรก จำนวน 66,000 โดส โดยจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งของภาครัฐและเอกชน จำนวน 6,200 คน เมื่อฉีดครบแล้วทั้ง 2 เข็ม ก็จะดำเนินการฉีดให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ที่เป็นผู้มีความรู้ด้านการพยาบาลพอสมควร ซึ่งหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จะสามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่ง จำนวน 800 คน ต่อไป