xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตซักซ้อมขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมลงเข็มแรก 2 มี.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (28 ก.พ.) จังหวัดภูเก็ต มีการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หลังรับแจ้งการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 มาทดลองฉีดระยะแรก 4,000 โดส ทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรก โดยวางแผนร่วมกันเบื้องต้นจัดสรรให้กลุ่มแรก คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ถัดไปเป็นกลุ่มที่อยู่ส่วนหน้าที่ที่ต้องให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องสัมผัสกับบุคคลภายนอก หัวหน้าส่วนราชการที่ต้องประชุมเป็นคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู่ในสถานที่กักตัว​

โดยการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการเตรียมความพร้อม จัดให้มีการซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติจริง โดยจัดตั้งโต๊ะลงทะเบียนและมีการจำลองเหตุการณ์ขั้นตอนการฉีดวัคซีนอย่างละเอียด ก่อนที่วัคซีนจำนวนดังกล่าวจะส่งมาถึง จ.ภูเก็ต ในวันพรุ่งนี้ (1 มี.ค.) และจะมีการฉีดจริงเข็มแรกของจังหวัดในวันที่ 2 มีนาคม ลอตแรก 2,000 ราย จากนั้นอีก 3 สัปดาห์ จะฉีดซ้ำเข็มที่ 2 รวมเป็นฉีด 2 ครั้งต่อ 1 คน

ทั้งนี้ ภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงได้รับวัคซีนเร็ว โดยทุกจังหวัดจะจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ว่าจะให้กลุ่มใด เท่าไร ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะได้รับ 68,000 โดส 34,000 คน งวดแรก 4,000 โดส งวดที่สอง 16,000 โดส และงวดที่สามอีก 48,000 โดส

สำหรับขั้นตอนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มี 8 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน ขั้นตอนที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ขั้นตอนที่ 3 คัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน ขั้นตอนที่ 4 รอฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 5 ฉีดวัคซีน ขั้นตอนที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line Official Account "หมอพร้อม" ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบก่อนกลับ รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน และขั้นตอนที่ 8 จะมีการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์โดยติดตามหลังฉีดวัคซีน 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน แจ้งการนัดหมายฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2-4 สัปดาห์ สำหรับ Sinovac และ 10-12 สัปดาห์ สำหรับ Astra Zeneca ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดกัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนทั้งสองเข็มจึงควรเป็นวัคซีนยี่ห้อเดียวกัน