xs
xsm
sm
md
lg

กรมจัดหางาน เผยสถิติขอใช้บริการจัดหางานปี 64 พบเพิ่มขึ้น 50%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ( ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564) พบผู้ใช้บริการจัดหางาน ที่สำนักงานฯ และผ่านเว็บไซต์ smartjob ของกรมการจัดหางานเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา ในช่วงเวลาเดียวกัน (ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 67,017 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 56 นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานว่าง 111,451 อัตรา เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 26 และผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 107,492 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 33 โดยในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 14,156 คน นายจ้าง/สถานประกอบการประกาศตำแหน่งงานว่าง 29,175 อัตรา และผู้สมัครงานได้รับการบรรจุงาน 22,887 คน