xs
xsm
sm
md
lg

"อนุชา" ชวนพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆฯ ลดเสี่ยงโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันมาฆบูชา ปี 2564 ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งปกติ รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล และเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มหาเถรสมาคม จึงมีมติให้พุทธมณฑลงดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

ส่วนของวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาคนั้น การจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่ง หรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ กำหนด กรณีที่มีประชาชนไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว เจริญจิตภาวนาอยู่ที่บ้าน และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์แบบ New Normal ได้ที่ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com หรือไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน โดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด