xs
xsm
sm
md
lg

กวช.ประกาศรายชื่อ 12 ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ว่า วาระการพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 รวม 3 สาขา จำนวน 12 ราย ดังนี้ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประเภทจิตรกรรม นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ประเภทจิตรกรรม-สื่อผสม นายประภากร วทานยกุล ประเภทสถาปัตยกรรมร่วมสมัย นายสำเริง แดงแนวน้อย ประเภทประณีตศิลป์-แกะสลักไม้ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเอนก นาวิกมูล และ น.ส.อรสม สุทธิสาคร

ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายประทีป สุขโสภา หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "ประทีป หนองปลาหมอ" ประเภทเพลงพื้นบ้าน นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ประเภทนาฏศิลป์-โขน นายปี๊บ คงลายทอง ประเภทดนตรีไทย นางสุดา ชื่นบาน ประเภทดนตรีไทยสากล-ขับร้อง นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ ประเภทดนตรีไทยสากล-ขับร้อง และนายปง อัศวินิกุล ผู้กำกับระบบเสียง-สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์