xs
xsm
sm
md
lg

"จุรินทร์"ไม่กังวลถูกยื่นสอบทุจริตจัดซื้อถุงมือยาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตการจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ โดยมิชอบ โดยยืนยันว่า ไม่มีความกังวลใดๆ เพราะตนเองได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ อคส. คนใหม่ ไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนแล้ว และ ป.ป.ช. ก็ยังมีอำนาจไต่สวนตนเองได้อีกด้วย ดังนั้น หากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องให้มีการสอบสวนอีกก็ไม่มีปัญหา และไม่กังวลต่อข้อกล่าวหาของฝ่ายค้าน ที่กล่าวหาว่าตนเองเข้าไปมีส่วนในการทุจริตในครั้งนี้