xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนและสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (23 ก.พ.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม
บันดาร์เสรีเบกาวัน

ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความ ปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของบรูไนดารุสซาลาม

หม่อมฉันตระหนักถึงคุณค่าของมิตรไมตรีอันใกล้ชิดและเข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูน ความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ของทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่ นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ความว่า

สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น
กรุงโตเกียว

ในโอกาสวันชาติของญี่ปุ่นและวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศญี่ปุ่น

ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีสัมพันธไมตรีที่พัฒนาเพิ่มพูนมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าสัมพันธภาพอันพิเศษนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงในการสร้างเสริม ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้เจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว