xs
xsm
sm
md
lg

มีลุ้น! มีใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว เข้าไทยอาจไม่ต้องกักตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การมีวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวและการประกอบธุรกิจต่างๆ ดีขึ้น เพราะอาจกำหนดได้ว่า หากใครฉีดวัคซีนแล้วและมีใบรับรอง การเดินทางเข้าประเทศไทย อาจไม่ต้องกักตัว อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีระบบติดตาม เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจะพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง