xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.แจงแผนกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกคนต้องเข้าถึง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือ ศบค.ชี้แจงถึงแผนกระจายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ว่า ทุกคนต้องเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้

สำหรับระยะแรกนั้น จะแบ่งกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเป็น 4 เป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน, บุคคลที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย