xs
xsm
sm
md
lg

กรมศุลฯ เตรียมพร้อมรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรกถึงไทย 24 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันนี้ (22 ก.พ.) เพื่อเตรียมความพร้อมรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ล็อตแรก จำนวน 200,000 โดส ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดขนส่งและรับมอบ ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. จากบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด (SINOVAC BIOTECH CO., LTD.) ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 675 (เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ)

ทั้งนี้ หลังจากเครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ จะทำการลำเลียงขึ้นรถยนต์ออกจากเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งกรมศุลกากรจะดำเนินการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรในทุกขั้นตอนอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษามาตรฐานของอุณหภูมิไม่ให้มีผลกระทบกับวัคซีนดังกล่าวจนเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด