xs
xsm
sm
md
lg

กปน.ปิดประตูน้ำสามแยกเทียมร่วมมิตร 22-23 ก.พ. ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประปานครหลวง หรือ กปน. ปิดประตูน้ำ เพื่อสำรวจจุดรั่วและซ่อมท่อประธาน บริเวณสามแยกเทียมร่วมมิตร ถนนรัชดาภิเษก ในวันที่ 22 และ 23 ก.พ. 64 เวลา 22.00 - 05.00 น. ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำในเวลาดังกล่าว