xs
xsm
sm
md
lg

'ไฟเซอร์'เริ่มทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไฟเซอร์ อิงค์ และไบออนเทค เอสอี เริ่มการศีกษาและทดสอบวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับสตรีตั้งครรภ์ โดยจะทดสอบกับอาสาสมัตร 4,000 คน ในหลายประเทศ เพื่อดูความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 กับสตรีตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี

การทดสอบดังกล่าวจะทราบผลภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ การทดสอบนี้จะมีการประเมินด้วยว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนแล้วจะถ่ายทอดภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคต่อไปให้ทารกหรือไม่