xs
xsm
sm
md
lg

เด้ง! 2 ผกก.สภ.บางปะกง-ศรีราชา เซ่นพนันบอลออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 76/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

ใจความว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 มีหนังสือลับ ที่ 0017.118/203 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกุมตัวนายนัยนา สุวอ ในข้อหาจัดให้มีการเล่น หรือทำ อุบายล่อ ช่วยประกาศหรือโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต พร้อมด้วยของกลาง เงินสดจำนวน 620 บาท และโพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ จำนวน 60 แผ่น และผู้ต้องหาอีกจำนวน 31 คน พร้อมของกลางโพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ ในข้อหา เล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ หมู่ 2 ตำบลพิมพา อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และในวันเดียวกันได้จับกุมนายศักดิ์ศิริ พลหาญ และ น.ส.ปาริชาติ ช่วยรักษา รับว่าเป็นผู้รับจ้างทายผลฟุตบอลผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ ในข้อหาจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศหรือโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต พร้อมของกลางเงินสด 8,340 บาท และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โพยพนันทายฟุตบอลจำนวน 3 แผ่น และจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มเติมอีกจำนวน 22 คน เป็นชาวไทย จำนวน 19 คน ชาวพม่า จำนวน 2 คน และชาวลาว จำนวน 1 คน พร้อมของกลาง โพยทายผลฟุตบอลต่างประเทศ จำนวน 35 แผ่น ในข้อหา ล่นการพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดในพื้นที่หมู่ 18 ตำบอลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง ปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบ เล่นการพนัน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (2) จึงให้ พ.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ ผกก.สภ.บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม และมอบหมายให้รอง ผบช.ภ.2 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฎิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 74/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

ใจความว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 มีหนังสือลับที่ 0017.118/ 201 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ผู้ต้องหาจำนวน 36 คน เป็นคนไทยจำนวน 32 คน และชาวต่างชาติ จำนวน 4 คน พร้อมของกลางจำนวน 14 รายการ ในความผิดฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันทำการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม ณ สถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และร่วมกันกระทำการชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ซึ่งมิใช่เป็นการกระทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนหรือกิจกรรมของทางราชการอันเป็นการกระทำความผิดฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันเรียกรับหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่

เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 (2) และข้อ 8 (2) จึงให้ พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ พลวงษ์ศรี ผกก.สภ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิมและให้อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลและการมอบหมายงานของผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง