xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด กทท.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งในส่วนของท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง โดยให้ท่าเรือกรุงเทพปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้า ผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564 และท่าเรือแหลมฉบังชดเชยค่ายกตู้สินค้า ให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาท ต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564

ทั้งนี้ การท่าเรือฯ จะต้องส่งหนังสือมาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป