xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ฝนหลวงภาคเหนือตั้ง 2 หน่วยปฏิบัติการ สร้างความชุ่มชื้น-บรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ติดตามสถานการณ์ความต้องการน้ำ และสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอรับบริการฝนหลวง สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำ

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สนับสนุนในภารกิจบรรทุกน้ำเพื่อโปรยน้ำในการดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ น้ำหนักบรรทุก 500 ลิตรต่อเที่ยว โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดเวลา (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งในส่วนของบุคลากร เครื่องบิน สารฝนหลวง รวมทั้งการตรวจสภาพอากาศทั้งจากวิทยุหยั่งอากาศในช่วงเช้า และเรดาร์ตรวจวัดอากาศ ทุก 6 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศระหว่างวันอย่างใกล้ชิด ผ่านระบบฐานข้อมูลของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการรายงานสภาพท้องฟ้าของเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงบริเวณต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ