xs
xsm
sm
md
lg

'หมอยง'ยันวัคซีนโควิดไม่เกี่ยวกับการเมือง- ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โควิด-19 วัคซีน ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้น และไม่มีผลประโยชน์ใดๆ

หลายคนอยากทราบข้อมูลของวัคซีนที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย ถึงประสิทธิภาพ ผมขอสรุปตามข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด รายละเอียดของประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับจุดตัดที่ความรุนแรงของโรค ตามระดับขององค์การอนามัยโลกว่าจะตัด ที่ระดับ 3 หรือระดับ 4  เอาเป็นว่าระดับ 4 คือ ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล และที่ว่าทำไม วัคซีนของจีนทำไม ไม่ศึกษาระยะที่ 3 ในประเทศจีน 

ในเมื่อประเทศจีนไม่มีการระบาดของโรค จึงเป็นไปไม่ได้ ที่จะทำในประเทศจีน ต้องไปทำในประเทศที่มีการระบาดสูง ไม่เหมือนวัคซีนของทางตะวันตกที่มีการระบาดของโรคอย่างมากในอเมริกาและอังกฤษ

ในอนาคตวัคซีนของประเทศไทย ถ้าพัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 3  และการระบาดของโรคยังเป็นอย่างปัจจุบัน การศึกษาวิจัยในระยะที่ 3 ก็ต้องไปทำต่างประเทศเหมือนกัน โดยเฉพาะที่มีการระบาดอย่างสูง จึงจะเห็นประสิทธิภาพในการป้องกัน

ในช่วงระยะเวลา 1 ปี การพัฒนาวัคซีน เป็นไปอย่างรวดเร็วผ่านระยะที่ 3 เข้าสู่การอนุมัติใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วร่วม 10 บริษัท