xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกันตนโอด! มาตรการลดเงินสมทบ 2 ด.จากพิษโควิด ไม่ดีพอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) วันนี้ (27 ม.ค.) เห็นชอบมาตรการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเหลือ 0.5% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อช่วยผู้ประกันตน มาตรา 33 ซึ่งมีจำนวน 11 ล้านคน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในปัจจุบันอยู่ที่ 3% ของเงินเดือน 15,000 บาท หรือ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 450 บาท เมื่อได้ลดเหลือให้จ่าย 0.5% ก็เท่ากับว่าเหลือจ่ายเดือนละไม่เกิน 75 บาท หรือคิดเป็นภาระที่ลดลงไป 375 บาท รวม 2 เดือน เท่ากับภาระจ่ายไป 750 บาท ส่งผลให้ผู้ประกันตน 11 ล้านคน ไม่พอใจรัฐบาลอย่างแรงว่าออกมาตรการอย่างนี้ไม่ต้องออกให้เสียเวลาเสียดีกว่า