xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เชื่อสถานการณ์โควิด-19 กำลังจะดีขึ้น พร้อมขอโทษหากดำเนินการช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เชื่อว่า สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ และขอโทษหากดำเนินการทุกอย่างไม่ทันใจ แต่จะเร่งรัดให้มากที่สุด ซึ่งพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องจากทุกกลุ่ม หากเรื่องใดดำเนินการได้จะดำเนินการทันที

ทั้งนี้ สั่งกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ในการลดการส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคม รวมถึงการชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายมาตรการ เช่น ขยายเวลาการยื่นแบบการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และการลดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในรอบปี 2564 รวมถึงการเตรียมการที่จะช่วยเหลือ ผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูลในการลงทะเบียนโครงการเราชนะที่จะเริ่มดำเนินการ 29 มกราคมนี้ โดยยืนยันว่าจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด