xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศช่วงเที่ยงเกินค่ามาตรฐาน 17 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ 12:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ น่าน ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี หนองคาย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น