xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ตั้งเป้า 14 ก.พ.64 ดีเดย์เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ระยะแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยตามแผนที่กำหนดไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564 จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาด ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ตั้งเป้าหมายเริ่มฉีดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2564 จะขยายพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายจากระยะที่ 1 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จากนั้นระยะที่ 3 จะเป็นช่วงเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อมีวัคซีนอย่างเพียงพอ จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไปทุกคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร และฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ