xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เผยไทยเตรียมส่งออกทุเรียนไปจีน ช่วงวิกฤตโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีการส่งออกทุเรียนไทย ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า สั่งการให้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับตัวแทนของประเทศจีนเพื่อสร้างความมั่นใจการส่งออกทุเรียนไปจีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไทย โดยจะเริ่มเตรียมการส่งออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ให้นำข้อกังวลของนายกสมาคมทุเรียนไทยมาประกอบการหารือ เพื่อช่วยกันรักษาตลาดส่งออกทุเรียนของไทย ซึ่งแต่ละปีจะมียอดส่งออกไปจีนมากกว่า 5 หมื่นล้านบาท และมีเกษตรกรรวมถึงผู้ที่อยู่ในระบบธุรกิจจนถึงส่งออกรวมแล้วกว่า 140,000 ครัวเรือน