xs
xsm
sm
md
lg

ม.ขอนแก่น มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะปี 63 "หมอทวีศิลป์"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำคณะ ประจำปี 2563 หลังจากคัดเลือกแล้วได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ทั้งหมด 21 คน โดยหนึ่งในจำนวนนี้ คือ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 หรือ ศบค. ทำหน้าที่สื่อสารต่อประชาชนในสภาวะสถานการณ์การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัสในประเทศไทย พ.ศ. 2563 และปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2508 เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบุญวัฒนา จากนั้น ปี 2526- 2532 ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นการสอบโควตา หลังจากเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี 2532 เริ่มทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นก็ได้เข้าเรียนที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และได้เข้าทำงาน ณ ที่ดังกล่าว และทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ด้วย