xs
xsm
sm
md
lg

ส.นักร้องลูกทุ่งฯ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอมาตรการเยียวยาจากรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายทศพล หิมพานต์ นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยศิลปินนักร้องลูกทุ่ง ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และไม่ได้รับการเยียวยาจากการออกมาตรการของรัฐบาล  ซึ่งถือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ส่วนผู้ที่ได้รับการเยียวยานั้นเป็นส่วนน้อย

ทั้งนี้ ได้เสนอขอมาตรการเยียวยาจากรัฐบาลเดือนละ 5,000 บาท จำนวน 3 เดือน พร้อมขอชะลอการจ่ายค่างวดบ้านและรถออกไปอีก 6 เดือน รวมไปถึงลดภาระค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า เพราะกลุ่มศิลปินไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาที่ผ่านมา อีกทั้งกลุ่มนักร้องลูกทุ่งที่มีอยู่กว่า 380 คน เป็นนักร้องเก่า ไม่มีผลงาน รายได้น้อยอยู่แล้ว จึงได้รับผลกระทบหนัก