xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานก่อสร้างบ้านมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ จ.ปราจีนบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญ กับสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆ ของประเทศไทย ในโอกาสนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญเงินพระราชทานค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านมอบแก่ครอบครัว นายบุญญสิทธิ์ นางถนอม ทิพคูนอก สามีภรรยา ณ ที่ทำการตลาดชุมชนบ้านวังมืด อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นครอบครัวที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทำให้บ้านพักอาศัยถูกน้ำป่าพัดพังเสียหายทั้งหลัง และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย กับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินที่มีประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พระราชทานแก่ราษฎรด้วย ทั้ง หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ ต่อไป ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวทิพคูนอก และราษฎรเป็นล้นพ้น

ในการนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 8 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่กำลังก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้แก่ครอบครัวทิพคูนอก เพื่อติดตามการก่อสร้าง กับพูดคุยให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และราษฎร ด้วย