xs
xsm
sm
md
lg

ทำเนียบฯ นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อที่ห้องทำงานของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บริเวณชั้น 3 ตึกบัญชาการ และห้องทำงานของผู้สื่อข่าวทั้ง 3 รัง โดยจะดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในทำเนียบรัฐบาลทุกเดือน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19