xs
xsm
sm
md
lg

เอ็กซิมแบงก์ออกมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าพื้นที่สีแดง สีส้มและสีเหลือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ในการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ต่อภาคการส่งออกของไทย เอ็กซิมแบงก์ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ในพื้นที่สีแดง สีส้ม และสีเหลือง เพื่อเข้าไปดูแล ช่วยเหลือ ลูกค้า และผู้ส่งออก ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047