xs
xsm
sm
md
lg

เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยาพร้อมทุ่มงบ 80 ล. ซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ประชาชนฟรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า ครั้งนี้ถือว่าเป็นการแพร่ระบาดทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด แม้รัฐบาลได้มีแนวทางจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เป็นบางส่วน แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชนทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงกัน

ทั้งนี้ หากรัฐบาลอนุญาตให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนได้เอง ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมที่จะจัดซื้อวัคซีนมาให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่มีจำนวนประชากรประมาณ 60,000 คน ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 80,000,000 บาท ฉีดวัคซีนที่ได้รับการการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้กับประชาชนตามทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

หากประชาชนได้รับวัคซีนทุกคน ก็จะสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ทุกอย่างจะสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ซึ่งหากรัฐบาลประกาศให้ทางท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมจะดำเนินการ มีความพร้อมในการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อนำใช้ในการจัดซื้อวัคซีน