xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เป็นประธานประชุม ครม.วันนี้ มีวาระน่าสนใจหลายเรื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในวันนี้ (12 ม.ค.) ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจดังนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอรายละเอียดการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง รอบเก็บตกแล้ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา และจะเสนอร่างกฎหมายตามมาตราภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

กระทรวงคมนาคม ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน การออกแบบและการก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

กระทรวงมหาดไทย เสนอให้พิจารณาการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จะ เสนอทบทวนหลักเกณฑ์ การจัดสรรอัตราว่างงาน จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา