xs
xsm
sm
md
lg

ปณท แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ศรีราชาติดโควิด สั่งทำความสะอาดที่ทำงาน-กักตัวคนใกล้ชิด 14 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย จำนวน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดเชื้อ COVID-19 โดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ใกล้ชิดในการให้บริการลูกค้า โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคนรู้จักพร้อมญาติไปหาที่บ้าน ซึ่งได้ทราบว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เมื่อทราบเรื่อง เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวพร้อมคนในครอบครัวจึงไปเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จนกระทั่งเช้าของวันที่ 9 มกราคม 2564 ผลการตรวจออกมาว่า มีผลเป็นบวก โดยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้เร่งมารับตัวเพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด ส่วนคนในครอบครัวที่เข้ารับการตรวจพร้อมกัน ไม่พบการติดเชื้อ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ของศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดสถานที่ รถยนต์ขนส่ง และสิ่งของทางฝากส่งทางไปรษณีย์ที่รอการส่งต่อ 2 ครั้ง ในเวลา 21.00 น.วันที่ 9 มกราคม 2564 และเวลา 01.30 น. วันที่ 10 มกราคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังได้ประสานงานกับเทศบาลเมืองศรีราชาให้เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งในวันที่ 10 มกราคม 2564 ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จำนวน 19 คน ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและหยุดปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวังที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยจัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทน นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังเน้นย้ำให้ศูนย์ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด