xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.เห็นชอบขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 45 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (ศบค.) เห็นชอบให้ขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 ม.ค. ออกไปอีก 45 วัน หรือประมาณสิ้นเดือน ก.พ. เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป