xs
xsm
sm
md
lg

'คนละครึ่ง เฟส 2' เริ่มใช้จ่ายได้พรุ่งนี้ เตือนเร่งยืนยันตัวตนภายใน 14 ม.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (1 ม.ค.64) กระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ใช้โครงการคนละครึ่ง ระยะสอง โดยจะมีการให้วงเงินเพิ่มเติม 500 บาท แก่ผู้รับสิทธิคนละครึ่งระยะหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีผู้กดยืนยันรับสิทธิไปแล้ว 8.9 ล้านราย และให้วงเงิน 3,500 บาท แก่ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะสอง ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ 4.51 ล้านราย โดยจะสามารถนำสิทธิไปใช้จ่ายได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งภาครัฐจะร่วมจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

สำหรับผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะสอง ผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ขอให้รีบยืนยันโดยเร็ว เพราะหากไม่ยืนยันตัวตนและใช้สิทธิภายในวันที่ 14 มกราคม จะถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติทันที โดยสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ยืนยันตัวตนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย หรือยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน ณ ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย ส่วนผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสแรก ที่ยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิเฟสสอง สามารถกดยืนยันรับสิทธิได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

ส่วนการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ เบื้องต้นมีสิทธิแล้วเกือบ 1 ล้านสิทธิ โดยพิจารณาจากสิทธิของผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จในเฟสสอง 4.9 แสนราย ผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเฟสหนึ่งอีก 4.3 แสนราย และรอดูจำนวนของผู้ที่ลงทะเบียนในเฟสสองแต่ไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันเพื่อมาเปิดลงทะเบียนใหม่ ซึ่งคลังจะมีการพิจารณากำหนดวันลงทะเบียนทางการอีกครั้ง ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดโครงการคนละครึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 1.1 ล้านร้านค้า มีผู้ใช้สิทธิแล้วจำนวน 9.56 ล้านคน โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา ชลบุรี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี