xs
xsm
sm
md
lg

"ชวน"สั่งนัดประชุมสภาฯ 6-8 ม.ค. 64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกหนังสือด่วนมากที่ สผ 0014/ผ 69 ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่องนัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เนื่องด้วยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 และครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30-19.00น. ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา