xs
xsm
sm
md
lg

พบบุคลากร สวทช.ติดโควิด-19 สั่งปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 3 วัน ฆ่าเชื้อ ให้ Work from Home

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ออกแถลงการณ์เรื่อง กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่สำนักงาน ระบุว่า

เนื่องด้วย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยคณะกรรมการอำนวยการ COVID-19 สวทช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กรณียืนยันการตรวจพบผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจำนวน 1 คน เข้ารับการรักษาตัวด้วยภาวะไข้ขึ้นสูง ณ โรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยผลจากการตรวจสอบตามขั้นตอนทางการแพทย์ พบว่าผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้ ได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยาแล้ว และได้นำส่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ต่อไปแล้ว หากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับผลตรวจเป็น Negative จะให้กักตัวที่ ที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติมเป็นเวลา 14 วัน หรือหากผลการตรวจเป็น Positive จะส่งเข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป พร้อมกับขยายวงการสอบสวนทางระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่อง

2. กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้กักตัวที่ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง

3. ประกาศปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

อนึ่ง สำนักงานฯ ให้ความสำคัญต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอบทานมาตรการรักษาความสะอาดและแนวปฏิบัติของ สวทช. แล้วพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป