xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผย 4 จังหวัดภาคใต้ ยังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมขัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 101 อำเภอ 584 ตำบล 4,220 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 691,659 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 30 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด โดยปภ. ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน