xs
xsm
sm
md
lg

สภาฯ ผ่าน พ.ร.บ.ปลดล็อกพืชกระท่อม ตั้ง กมธ.วิสามัญฯ พิจารณา 25 คน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (16 ธ.ค.) มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ รวมถึงร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... อีก 2 ฉบับ ที่นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ และนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ

พระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ ปลดล็อกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ส่งผลให้มีการยกเลิกความผิดของผู้ครอบครองและผู้เสพพืชกระท่อม ขณะที่ประโยชน์ที่จะได้จากการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษนั้น จะทำให้สามารถใช้พืชกระท่อมเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ จลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 332 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้นพิจารณาจำนวน 25 คน โดยคาดว่านายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นประธานกรรมาธิการฯ