xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ตั้ง"พิมพ์ชนก"เป็นทูต WTO ดึง"ภูสิต"นั่ง ผอ.สนค.แทน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (15 ธ.ค.) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่ น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์ทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา น.ส.สุนันทา กังวานกุลกิจ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์ทางปัญญาโลก ณ นครเจนีวา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป