xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เผยค่าฝุ่นละอองช่วงเที่ยงเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 4 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ 12.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ และ จ.หนองคาย โดยประชาชนทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง/ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์