xs
xsm
sm
md
lg

“เราเที่ยวด้วยกัน”ขยายเวลาใช้สิทธิถึง 30 เม.ย.64 จองพักห้องเพิ่มเป็น 15 คืน/ 1 สิทธิ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ ศบศ. เห็นชอบการปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกันดังนี้ คือ การปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพักจากเดิมจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน ต่อ 1 สิทธิ เพิ่มเป็น 15 คืนต่อ 1 สิทธิ ขยายช่วงเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00 – 21.00 น. เป็นเวลา 06.00 – 24.00 น. และเพิ่มจำนวนห้องพักในโครงการจากเดิม 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน