xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายปี 63 มีผล 22 ธ.ค.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ออกคำสั่ง ตร.ที่ 647/2563 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับสารวัตร(สว.) ถึงรองผู้บังคับการ(รอง ผบก.) วาระประจำปี 2563 ใจความสำคัญให้แก้ไขคำสั่งตร.ที่ 625-628/2563 และคำสั่งตร.ที่ 646/2563 ที่เผยแพร่ไปแล้วก่อนหน้านี้ รวม 2,209 ตำแหน่ง โดยเปลี่ยนแปลงวัน คำสั่งมีผล จาก 16 ธ.ค.2563 เนื่องจากในวันที่ 20 ธ.ค.2563 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ จึงเลื่อนกำหนดให้คำสั่งแต่มีผลในวันที่ 22 ธ.ค.2563 แทน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีหนังสือถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ระบุว่าตามที่ กกต.กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และนายก อบจ. ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563 นั้น สำนักงาน กกต.ขอเรียน ว่า ในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอ ชุดเคลื่อนที่เร็ว และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในช่วงที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายกอบจ.หรือ หากมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายไปแล้ว ขอให้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ชะลอการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ