xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง 6 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายณัฐพงษ์ นวลมาก รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย (กศน.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เป็น ศึกษาธิการภาค 7 นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 เป็น ศึกษาธิการภาค 15 และนายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)