xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เผยตัวแทนร่วม คกก.สมานฉันท์ฯ อยู่ในขั้นพิจารณา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการพิจารณาส่งใครเป็นตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์และความคาดหวังในเรื่องนี้ ว่า อยู่ระหว่างการหารือสมควรส่งใครเข้าไปร่วมคณะกรรมการฯ ซึ่งเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วตนสนับสนุนให้มีการแสวงหาทางออกให้ได้

ทั้งนี้ ยืนยันว่า พร้อมสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ แต่ขอให้ครบทุกมิติ และคำนึงถึงประเทศชาติมากกว่าใช้อารมณ์ หรือการใช้ความรู้สึกส่วนตัว ต้องพิจารณาประเด็นอย่างละเอียด และสิ่งใดที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการและกระบวนการดังกล่าวของสภาเสมอ